21th year with the love of chemistry ...
Process Kits Process Kits

Acidity in Vinegar (%) Determination Kit

Vinegar measures the% value. It is titrimetric. Measure color rotation with titration.

Test kiti ile sirkenin derecesi belirlenir. Sirke üreticileri için geliştirilmiştir. Test için başka birşeye gerek kalmadan, test kolaylıkla yapılır.

Test kiti içindeki referans kabına sirke konulur. Test tüpüne 5 ml çizğisine kadar su ve üzerine referans kabı ile 1 damla sirke ilav edilerek ölçüm yapılır.

Ölçüm için test kiti dışında hiçbir şey gerekmez.

Kolay, pratik ve anlaşılır şekilde ölçüm yapılır.

Ölçüm için eğitim veya tecrübe gerekmez.

Test kitinin 1 damlası 1 dereceye eşittir. 

Sirke, üzüm ve bünyesinde şeker bulunan diğer yaş veya kurutulmuş meyvelerin veya şıraların çeşitli işlemler uygulanmak suretiyle önce etil alkol sonra asetik asit fermentasyonuna uğratılması sonucu veya şarapların asetik asit fermentasyonu ile elde edilen ürün şeklinde tanımlanır.

 

Suni sirke üretiminde asetik kullanımı ile yapılan sireklelerde asetit asit kullanmadan önce mutlaka, Asetik Asitte Klorik Test Kiti ve Asettik Asitte Sülfirik Asit Test Kiti ile asitlerin kalitesinin belirlenmesini öneririz.

 

Suni Sirke: Ticarette bulunan %50 veya %80 ‘lik asetik asitten su ile istenilen ekşilik derecesine kadar sulandırılmakla yapılmaktadır.

Fermentasyon Sirkesi: Üzüm veya şekerli meyvelerden veya diğer hammaddelerden önce alkol ve sonra asetik asit fermentasyonuyla elde edilen sirkeye denir. Bu yöntemle elde edilen sirke kullanılan hammaddeye göre isimlendirilir. Örn. Üzüm sirkesi, Elma sirkesi, Malt sirkesi, Pirinç sirkesi, vb.

Şayet elde sirkeleştirilecek şarabın alkol derecesi % 13’ ten yüksek ise bir miktar su katılmak suretiyle alkol konsantrasyonu % 10 olacak şekilde ayarlanır.

Sirke fermentasyonu bitiminde taze sirke tad ve aromasının iyileşmesi amacıyla bir müddet (3-6 ay) dinlendirilir.

Dinlendirme de kaplar tam doldurulup, hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.

Dinlendirme işlemi sonunda süzülüp filtre edilen sirke cam veya plastik şişelere tam dolu olacak şekilde doldurulup şişelenir.

Son üründe asitlik %4, kül miktarı 0,8 g/l ve alkol miktarı da %0,1 dolaylarında olmalıdır.

Kaynak: Tarım Orman Bakanlığı Isparta İl Tarım Müdürlüğü Belgesi

 

Additional information
Documents

You can write to us for a price quote, sample product request or if you want us to call you.

IP : 3.215.177.171